Bộ chuông cửa hình ETE T-608C & T03C
- Bàn điện thoại có màn hình LCD TFT
- Nút nhấn chuông gắn Mic và Camera Senso CMOS

Product Description

* 3.5' TFT
* Hand free intercom
* Display visitor
* Door remote unlock
* 5 chord melody
* Adjust contrast and brightness
* Supervise the front door situation anytime
* Suitable for single house, office, villa

Trademark:  ete
Model NO.:  T-628C
Company: ETE Electronic Co., Ltd.
Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)