v Output Power: ≤5W  
v 16 Channels   
v Emergency alarm function 
v CTCSS/DCS  
v Scan function  
v Time-out timer
Bình chọn sản phẩm: (4.3 / 1 Bình chọn)