Thông số kỹ thuật
Hakko 936 ESD Soldering Station: (Made in Japan) Đơn Giá
. Input Voltage: 220V ±10% 50Hz. Output: 24V ± 10%; 50Hz SL: 01 2.450.000Đ
. Power Consumption: 110W; 200°C-480°C (392°F-896°F) SL: 02 2.350.000Đ
. Tip-ground impedance: <2 Ohm; Tip-ground potential: <5mV Máy bảo hành: 12TH
. Temperature stability: ±1°C; Ceramic 4-cores 60W. Tay bảo hành: 12TH
.Một lựa chọn tốt nhất cho tất cả các kỹ sư điện tử với tính năng êm, bền, ổn định (Best)
Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)