Box ghi âm điện thoại 2 line Tansonic TX2006P112 USB

Phạm vi Sử dụng: dùng cho các cửa hàng bán Gas, Các trung tâm tư vấn, sân bay, cơ quan, nhà hàng, khách sạn

Ghi âm cuộc đàm thoại (Phone Recording)

·       Ghi âm các cuộc đàm thọai bằng cách: Ghi âm tự động khi có thay đổi điện áp trên đường dây điện thoại, ghi âm khi bắt đầu đàm thoại hoặc ghi âm ngay sau khi ấn phím *. Dừng ghi âm khi ấn phím # hoặc khi gác máy.

·       Các cuộc đàm thọai được ghi âm lưu trực tiếp trong ổ đĩa cứng ở dạng file .WAV, .TS2, .TS4 và được xử lý nén ở tỉ lệ  WAV 1:1 ; TS2 1:2 và TS4 1:4.

·       Các cuộc đàm thọai có thể lưu trữ và backup ở nhiều ổ cứng khác nhau.

·       Khi ổ đĩa đầy, hệ thống tự động xóa dữ liệu đầu tiên để hệ thống có thể hoạt động lại bình thường.

·       Hệ thống cho phép định thời gian bắt đầu ghi âm trong ngày, trong tuần cho hệ thống.

Hiển thị số gọi đến (Caller ID)

·       Hệ thống hiển thị đầy đủ số điện thoại của người gọi đến (Đăng ký hiển thị số điện thoại gọi đến với Bưu điện).

Giám sát ngay lúc đàm thoại (Monitor Real Time)

·       Hỗ trợ giám sát cuộc đàm thọai qua mạng LAN/Internet.

·       Theo dõi thời gian thực (Online) các cuộc đàm thoại.

Lưu lại thông tin hoạt động hệ thống (Operation Log)

·       Chương trình có thể ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ thống như đóng mở nguồn điện, thời gian khởi động lại hệ thống, đóng mở chương trình ghi âm...

Hiển thị cuộc gọi không trả lời (Display Unanswered Call)

·       Hệ thống hiển thị và lưu lại các cuộc gọi nhỡ.

Ghi âm máy nhánh (Extension Record)

·       Trong trường hợp hệ thống ghi âm được kết nối với tổng đài, Voicesoft sẽ ghi lại đầy đủ thông tin của máy nhánh, có thể thiết lập trạng thái không ghi âm dành riêng cho máy nhánh đặc biệt.

Popup thông tin người gọi đến (Incoming Call Number Popup)

·       Popup - hiển thị đầy đủ thông tin cuộc gọi đến như số máy gọi đến, tên công ty, tên khách hàng...Popup chỉ thực hiện được khi đường line được đăng ký Caller ID (Đăng ký hiển thị số điện thoại gọi đến với Bưu điện).

Hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng (Business Management Popup)

·       Thông tin lưu lại giúp cải thiện quan hệ và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Hoạt động trên mạng LAN và Internet

·       Chức năng Popup có thể hiển thị thông tin cuộc gọi ở nhiều máy tính khác nhau trong hệ thống mạng LAN. Cho phép truy cập để nghe lại các file ghi âm trên qua LAN và qua Internet.

Lưu trữ dữ liệu trên Server

·       Tính năng FTP backup có thể backup dữ liệu của các file ghi âm lên Server.

·       Thuận tiện cho việc nghe lại.

Tansonic TX2006P112 Recording USB Box is the two line recording system,It uses the USB connecting port with the PC.It with the function of Caller ID,Out-going call record,Incoming call number pop,Business management,Monitor real time and so on .It can be widely used in commercial call,electric power dispatch,hotline call,complaint call,financial and stock,traffic and transportation,and so on..Appropriate situation few lines users.

Product Description:

APP characteristic:
1、Monitoring people service atttitude、technology level:Examining working ability of service person; Analyzing product problem: Collecting customer’s advice in order to provice with product improvement base.
2、Monitoring enterprise operation and checking utilization rate of call and human resource for high rank people.Can also find action of benefit damage quickly and do some relevant measure to prevent that.Futhermore,phone recording system can make people devote themselves to work and improve working efficiency.Therefore can search new sales potential and orientation,also can provide with unexpected law proof for high rank people.
3、Helping sales know well about customer’s status in time and improving rate of business conclusion so that enterprise can train sales pointedly.
4、Offering evidence directly for some special occasion.
5、Offering effect evidence for other field.
6、Popup the customer’s detailed information.
 
Main function:
1、 Software Operation system.
Supports Windows2000/NT/XP/2003/Vista Simplified Chinese version,Traditional Chinese version,English Operation system.
2Unanswered Call
If your telephone line has the CID function , and an incoming call was unanswered, the system would detect the CID and record it automatically .
3Ulti-way of starting record
The system has Pressure Control,Key Control,Sound Control and so on..Start time of recording can be set freely –can record some duration ,or record whole a day.
4Direction confirmation
Incoming call and Out-going call number automatically detection.
Remark: If you need caller id function,and your outside line must be have caller id function.
5Real time monitoring
Can monitor the channel on conversation without any disturbance to the line.
6Recording circularly Automatically
Can set 4 disk at most, which is harddisk or subarea . When the system operation disk will be fully,system will delete the foremost file automatically.So that the system can operate 。
7Call Management
Advanced call management function-Can list ,print and statistical all incoming and outgoing call number .
8Log Management
The system has the integrity operation log,it can record all of the system operation.
9Business Management
It can pop up the client’s detail information of incoming call if you add the client information to your information bank.. It also can record your client’s address,telephone number, business record and so on contents.This function becomes your business helper.
10Long- distance Management(FTP)
It can upload the recording file to Server by FTP upload function,so that you can listen the recording even if you go on errands.
11User management
The system have multilevel user management function, different popedom use different function.
 
Technic Parameter:
 • Channel:2 CH.
 • Compression times: 5 compression rate.
 • Default recording start mode: Voltage.
 • Consume power maximai: ≤10W
 • Temperature: 5℃-40℃
 • SNR: 60dB
 • Humidity: 5%-85%
 • Requency: 300-3400Hz(±3dB)
 • Input impedance :AC<8MΩ,DC<100KΩ
 • Data speed: 16 Kbps、32Kbps、64kbps/1s
 • Interface mode:RJ11
 • Distortion degree: ≤2%
 • Call number: FSK、DTMF
 • FSK concoct mode: Logic 0: 2200Hz±1%,Logic 1: 1200Hz±1%
 • Calling Monitoring :Signal sound 、Voice、Polarity reversal.
 • DTMF code: 0~9、*、#、A、B、C、D
 • Exchange function:256 channel exchange directly.
 • Voice file: WAV
 • Voltage control mode estimation standard 40-120V(Ringing) 18-48(Idle) 5-17V(Hook off) 3.2V (Hook on)

  PC Requirement:

In order to make Tansonic digital Phone Recording System operation normally,We recommend PC requirement according the following :
 • Windows NT、Windows2000 or Windows XP operation system.
 • CPU Speed > 800MHZ Pentium
 • Can use PCI slot ,more than one USB connection
 • Memory:256M
 • Harddisk 80G above, (Can record 180h in harddisk 1G.)
 • Audio Box
 • Other equipment of computer

  Approprite Situation:

Appropriate situation normal line or trunk line,extension line,PBX line,ISDN,Group phone system.And PBX in need of recording occasion and detail customer’s information.
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)