Card ghi âm tansonic Pro 2 cổng, kiêm chức năng voicemail

- Card ghi âm tansonic Pro 2 port,

- Chức năng ghi âm đàm thoại 2 chiều

- Chức năng quản lý danh bạ khách hàng

- Chức năng để lại lời nhắn khi không trả lời hoặc khi máy lẻ bận

- Hộp thư voicemail không giới hạn dung lượng hộp thư

- Quản lý hộp thư trên máy tính

- Chức năng ghi âm tập chung tại một điểm

- Chức năng backup dữ liệu tại nhiều điểm
Bình chọn sản phẩm: (4.1 / 1 Bình chọn)